جست و جو مقالات

دسته بندی

مطالعه شبكه 20 kvبخش سنتي شهر تبريز و ارائه راهكارهاي عملي جهت كاهش تلفات با استفاده از نرم افزار DIgSILENT

شبكه توزيع سنتي شهر شهر تبريز از 60سال پيش بنا نهاده شده و... read more

Post

مقايسه مدل سازي كامل و معادل يك مزرعه بادي نمونه با استفاده از DIgSILENTنرم افزار

امروزه با توجه به گسترش استفاده از انرژي باد در توليد توان الكتريكي و […]

read more

Post

بررسي راهكارهاي كاهش سطح اتصال كوتاه در شبكه خراسان 85 و 90 با درنظرگرفتن قابليت اطمينان

با توسعه و گسترش شبكه هاي انتقال و توزيع، مقدار جريان خطا افزايش يافته […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads