جست و جو مقالات

دسته بندی

ناوبري ربات متحرك در محيط ناشناخته با استفاده از منطق فازي، جهت اجتناب از برخورد با مانع در راه رسيدن به هدف مشخص

از زماني كه ساخت ربات براي زمينه هاي مختلف مطرح شده است،... read more

Post

ناوبري ربات متحرك در محيط ناشناخته با استفاده از منطق فازي، جهت اجتناب از برخورد با مانع در راه رسيدن به هدف مشخص

اززماني كه ساخت ربات براي زمينه هاي مختلف مطرح شده است، دركنار آن با […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads