جست و جو مقالات

دسته بندی

جايابي بهينه توليد پراكنده با هدف بهبود پروفيل ولتاژ و كاهش نامتعادلي ولتاژ

استفاده از واحدهاي توليد پراكنده, كه به منظور تامين توان... read more

Post

بررسي اثرات منبع تغذيه نامتعادل بر جريان و گشتاور موتورهاي القايي سهفاز با استفاده از نتايج شبيه سازي و آزمايشگاهي

نامتعادلي ولتاژ يکي از شايعترين مشكلات كيفيت توان در سيستمهاي توزيع است. در اين […]

read more

Post

كنترل بهساز يكپارچه كيفيت توان داراي چند مبدل به روش كنترل زاويه قدرت

ارسيمه را نيز فراهم ماين مقاله، به معرفي يك الگوريتم كنترلي جديد برمبناي روش […]

read more

Post

تشخيص زود هنگام خطاي اتصال كوتاه داخلي سيمپيچ استاتور در ژنراتورهاي DFIG

در اين مقاله مدل كامل مدار معادل مغناطيسي  MEC جهت بررسي رفتار ماشين القايي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads