جست و جو مقالات

دسته بندی

تحليل سيكل ميكروتوربين با بازيافت حرارت به روش انرژي و اگزرژي

در سالهاي اخير، توسعه توليد نامتمركز برق به نتايج قابل توجهي... read more

Post

سيستم توليد پراكنده بر پايه ميكروتوربين ، راهكاري براي توسعه روستايي ايران

توليد پراكنده انرژي الكتريكي از اهدافي است كه مدتها مورد توجه بوده است. امروزه […]

read more

Post

سيستم توليد پراكنده بر پايه ميكروتوربين ، راهكاري براي توسعه روستايي ايران

توليد پراكنده انرژي الكتريكي از اهدافي است كه مدتها مورد توجه بوده است. امروزه […]

read more

Post

طراحي توربين جريان شعاعي يك ميكروتوربين 80كيلوواتي با استفاده از سي اف دي

طراحي اوليه توربوماشينها، مشخصات ابتدايي هندسـه كلـي پره و محل عبور جريان توربوماشين را […]

read more

Post

مدل كنترلي پيشبيني كننده عملكرد ديناميكي يك ميكروتوربين 100كيلوواتي

امروزه سيستم هاي توليد قدرت توزيع شده انرژي الكتريكـي از اهميت ويژه اي در […]

read more

Post

طراحي الكترومغناطيسي يك نمونه ميكروژنراتور روتور گرد 75كيلوواتي و تحليل آن در محيط اجزاء محدود

اين مقاله به طراحي يك نمونه ميكروژنراتور 75كيلـوواتي مغناطيس دايم با روتور استوانهاي و […]

read more

Post

مقايسه و ارزيابي استراتژيك جذابيت تكنولوژي هاي ميكروتوربين و ديزلي در ايران بر اساس ساخت يك مدل تصميم گيري چندمعياره

كنولوژي هاي توليد پراكندة برق نوعاً واحدهاي كوچك توليد توان الكتريكي ) معمولاً زير […]

read more

Post

برنامهريزي بهينه توليد ميكروتوربين در فضاي شبكه هوشمند به منظور كاهش تلفات انرژي روزانه

در اين مقاله برنامهريزي بهينه توان توليدي ميكروتوربين با هدف كاهش تلفات روزانه انرژي […]

read more

Post

تحليل اتاق احتراق بكار رفته در يك ميكروتوربين نمونه با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي

امروزه، براي توليد نيرو به دلايل مختلف از جمله كاهش تلفات انرژي در شبكه […]

read more

Post

تحليل عملكرد ميكروتوربين 200 كيلوواتي درخارج از نقطه طراحي

ميكروتوربين اغلب به سبب عواملي چون تغييرات مشخصات محيطي (فشار، دما و … )، […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads