جست و جو مقالات

دسته بندی

اثرات بيولوژيكي ميدان هاي الكترومغناطيسي فركانس پايين

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق - تحليل اثرات بيولوژيكي... read more

Post

بررسي مسائل مربوط به حريم و پيشنهاد تغيير ساختار استاندارد موجود در ايران

اگرچه تاكنون يك نظريه ي مستدل و علمي در ارتباط با اثرات سوء قرارگرفتن […]

read more

Post

بررسي الكترومغناطيسي باس داكت ژنراتور با استفاده از نرم افزار FEMLAB

ايجاد مي گردد.باس داكت ژنراتورهاي نيروگاهي از جمله تجهيـزات مهـم و حساس در نيروگاه […]

read more

Post

نقش آرايش هاي مختلف برج هاي خطوط انتقال در تأثيرات محيطي تجهيزات الكتريكي

از نگاه عموم مردم تأثيرات تجهيزات الكتريكي بدليل نقش ويژه آنها در زندگي روزمره […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 83 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads