جست و جو مقالات

دسته بندی

تاثير آرايش هادي هاي خطوط انتقال كمپكت در افزايش يكنواختي ميدان الكتريكي جهت افرايش توان انتقالي

كاهش تلفات كرونا در طول هاديها، مستلزم پيش بيني هايي جهت... read more

Post

بررسي عملكرد لايه Stress Grading SG روي بازوهاي شينه هاي استاتور ژنراتور

شــدت ميــدان الكتريكــي موجــود در فصــل مشــترك بــين هادي/عايق و يا عايق/عايق ، در […]

read more

Post

تاثير ابعاد حلقه كرونا و پروفيل مقره در كنترل ميدان الكتريكي روي مقره هاي كامپوزيتي

استفاده از مقره هاي كامپوزيتي در خطوط انتقال با توجه به مزاياي اين مقره […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads