جست و جو مقالات

دسته بندی

طراحی اتوپایلوت با استفاده از حالت جدول بندی بهره و فیدبک برای موشکی با عملگرهای آیرودینامیکی

دراین مقاله طراحی یک اتوپایلوت چندمتغیره با استفاده از... read more

Post

طراحی اتوپایلات با استفاده از جدول بندی بهره و فیدبک حالت برای موشکی با علگردهای آیرودینامیکی

در این مقاله طراحی یک اتوپاییلوت چند متغیره با استفاده از روش کنترل فیدبک […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads