جست و جو مقالات

دسته بندی

بهبود عملكرد موتور پسماند با استفاده از يك ماده پسماند مناسب

موتورهاي پسماند در مقايسه با ساير موتورهـاي سـنكرون از... read more

Post

تاثير تغذيه ورودي بر نرخ گشتاور به جريان موتورهاي پسماند

موتورهاي پسماند عموما داراي دانسيته گشتاور و توان نسـبتا پاييني هستند. شيوه هايي بـراي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 81 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads