جست و جو مقالات

دسته بندی

حفاظت شبكه هاي توزيع با استفاده از شبكه هاي عصبي با درنظرگرفتن اثر توليدات پراكنده

در سالهاي اخير توجه زيادي به استفاده از نيروگاه هاي توليد... read more

Post

روشي نوين جهت تعيين مكان خطا در خط انتقال به كمك تبديل موجك

در اين مقاله روشي نوين جهت تعيين مكان خطاي رخ داده در خط انتقـال، […]

read more

Post

شناسايي بخش خطا درشبكه توزيع با است ف اده از اطلاعات ولتاژي ابتداي فيدر و SVM

شبكه هاي توزيع گسترده ترين قسمت شبكه قدرت است كه تا كوچكترين سطح شهرها […]

read more

Post

تعيين دقيق محل خطا در خطوط انتقال چهارمداره موازي مبتني بر الگوريتم Kنزديكترين همسايگي

در اين مقاله، از روش ساده و كارآمد Kنزديكترين همسايگي، براي مكان يابي خطا […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads