جست و جو مقالات

دسته بندی

طراحي و آناليز تنش و مودال بدنه شير كنترلي نمونه به روش مكانيك جامدات محاسباتي

در اين مقاله روند طراحي و مراحل بهينه سـازي طـرح بـراي رسيدن... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 81 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads