جست و جو مقالات

دسته بندی

مكان يابي چند هدفه واحدهاي اندازه گيري فازور

نگرشي نوين بر مكان يابي چند هدفه واحدهاي اندازه گيري فازور... read more

Post

مكانيابي بهينه واحدهاي اندازهگيري فازور با حفظ رويت پذيري در شرايط N-1دستگاههاي اندازه گيري

مكانيابي بهينه واحدهاي اندازهگيري فازور ) (PMUبا هـدف كاهش تعداد مورد نياز از اين […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads