جست و جو مقالات

دسته بندی

بررسي فني و اقتصادي و بهبود (LCC) خطوط استان بوشهر با بكارگيري مقره هاي سيليكوني

مقره ها از تجهيزات اساسي خطوط الكتريكي هستند كه نقش بسيار... read more

Post

تعيين پارامترهاي قوس الكتريكي در عايق هاي آلوده به روش الگوريتم ژنتيك

پديده ي قوس الكتريكي (Flashover) در عايق هاي آلوده، تا كنون از طريق يك […]

read more

Post

مقاله آشنایی با مقره ها

چکیده : در شبکه های توزیع برق مانند خطوط انتقال ، به تجهیزاتی نیاز […]

read more

Post

بهبود مدل ديناميكي شكست الكتريكي مقره هاي آلوده فشار قوي

هر چند تحقيقات گسترده اي برروي شكست الكتريكي مقره ها و ارتباط آن با […]

read more

Post

بررسی پدیده قوس برای سه مدل مقره واقعی تحت شرایط آلوده و یخ زده

در این مقاله برای مقره ها مدلی رائه میگردد که با استفاده از این […]

read more

Post

ساخت مقره سوزني بتن پليمري و مطالعه خواص الكتريكي و مكانيكي آن

اتاق فرآيند ميشودقرهها يكي از مهمترين اجزاي شبكههاي قدرت به شمار ميروند. در طول […]

read more

Post

ارائه روشي نوين بمنظور پيشبيني عملكرد مقره در شرايط آلوده جهت دستيابي به پروفيل بهينه

مقرههاي فشارقوي كه براي جداسازي سطوح ولتاژ بكار برده مي شوند، بايد داراي مقاومت […]

read more

Post

بررسي ارتباط عوامل آلودگي با خروجهاي خطوط انتقال در چند ناحية نمونة استان خراسان

در اين مقاله تأثير عوامل آلودگي بر روي مقرههاي شبكه انتقال بررسي شده و […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads