جست و جو مقالات

دسته بندی

ارزيابي تاثير جنس و پروفيل بر ميزان جريان نشتي و انرژي تلفاتي در مقره هاي فشار قوي

مقره ها از نظر نوع ماده سازنده و شكل پروفيل بـه دسـتههـاي... read more

Post

تحليل تأثير شكل مقره هاي پليمري بر رفتار الكتريكي آنها در محيط هاي آلوده

از آنجايي كه مقره هاي پليمري نيز به عنوان يك عايق در خطوط هوايي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads