جست و جو مقالات

دسته بندی

تاثير ابعاد حلقه كرونا و پروفيل مقره در كنترل ميدان الكتريكي روي مقره هاي كامپوزيتي

استفاده از مقره هاي كامپوزيتي در خطوط انتقال با توجه به... read more

Post

تدوين و اجراي برنامه تعيين وضعيت نمونه مقره هاي كامپوزيتي پس از 6 سال بهره برداري در استان يزد و انجام آزمون هاي لازم

يكي از اثرات نامطلوب ناشي از آلودگيهاي محيطي و يا صنعتي بر روي مقرههاي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 81 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads