جست و جو مقالات

دسته بندی

بهبود پايداري گذرا با كنترل بهنگام مقاومت ترمزي در شبكه هاي قدرت

در سيستمهاي به هم پيوسته امروزي به دليل افزايش توانهـاي... read more

Post

بهبود پايداري گذرا در نيروگاههاي بادي سرعت ثابت با استفاده از مقاومت ترمزي

امروزه در مدار نگهداشتن نيروگاههاي بادي در هنگام وقوع اغتشاشات شبكه از اهميت خاصي […]

read more

Post

كليدزني بهينه مقاومت ترمزي توسط روش آتوماتاي يادگيري تقويتي جهت پايدارسازي سيستم قدرت

توجه به گستردگي روز افزون سيستمهاي قدرت، نياز به بكارگيري روشهاي مناسب و متنوع […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads