جست و جو مقالات

دسته بندی

معيار حداكثر تشابه براي تخمين حالت در سيستم هاي توزيع با وجود زيرساخت ابزارهاي اندازه گيري هوشمند برق

اين مقاله به اندازهگيريهاي مهندسي براي توزيع توان در سيستم... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads