جست و جو مقالات

دسته بندی

آسيب شناسي معاونت منابع انساني با هدف بهبود و توسعه براساس مدل سه شاخگي

آسيب ها بسيار متعدد و متنوع هستند و همه سطوح عملكردها، اهداف... read more

Post

آسيب شناسي معاونت منابع انساني با هدف بهبود و توسعه براساس مدل سه شاخگي

آسيب ها بسيار متعدد و متنوع هستند و همه سطوح عملكردها، اهداف و رفتارها […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 89 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads