جست و جو مقالات

دسته بندی

کاربرد موازنه نش و معامله نش در بهینه سازي سیستم هاي چند عامله و مساله شکار و شکارچی

تاکنون در حل مسائل آموزش در سیستمهاي چند عامله (Multi-Agent System)... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 74 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 26 downloads