جست و جو مقالات

دسته بندی

بررسي اثر اتصال مزارع بادي در نزديكي واحدهاي بخار بر نوسانهاي مود پيچشي سيستم توربين- ژنراتور

امروزه استفاده از انرژيهاي نو به عنوان جايگزيني مناسب براي... read more

Post

كنترل فركانس بر مبناي بار مزرعه بادي ديزباد نيشابور توسط سيستم هاي فازي

امروزه از آن جهت چرخاندن توربين هاي بادي و تحصيل انرژي الكتريكي استفاده مي […]

read more

Post

تحليل ولتاژ گام و تماس مدلهاي مختلف سيستم زمين توربينهاي برق بادي به روش المانهاي محدود

نيروگاه هاي بادي، به عنوان يكي از منابع انرژي هاي نو، از اهميت خاصي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads