جست و جو مقالات

دسته بندی

ارزيابي پايداري ژنراتور القايي با استفاده از روش مستقيم لياپانف در يك مزرعه باد

در اين مقاله پايداري ژنراتور القايي مورد بررسي قرار مي گيرد.... read more

Post

مقايسه ساختارهاي گوناگون مزارع بادي با اتصال ACيا DCبه شبكه از ديدگاه اضافه ولتاژهاي ناشي از برخورد صاعقه

از آنجايي كه توليد انرژي توسط توربينهاي بـادي بـه عنـوان يكي از منابع انرژي […]

read more

Post

مدل سلامت سيستم قدرت با حضور مزارع بادي

امروزه روند استفاده از منابع انرژي تجديدپذير به ويژه باد به منظور توليد برق […]

read more

Post

برنامه ريزي مشاركت قابليت اطمينان محور واحدهاي نيروگاهي در حضور مزارع بادي

 تامين انرژي الكتريكي بهصورت مداوم و با سطح كيفيت مناسب يكي از مهمترين دغدغههاي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads