جست و جو مقالات

دسته بندی

استفاده از نگاشت توپوگرافيك سيگنالهاي EEGدر تشخيص مراحل خواب

سيگنالهاي EEGحاوي اطلاعات غني و مفيدي در مورد عملكرد مغز... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 81 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads