جست و جو مقالات

دسته بندی

محاسبه حاشيه امنيت خطوط انتقال با دو ديدگاه قطعي و احتمالي در شبكه 132كيلوولت مشهد

در اين مقاله با اسـتفاده از هـر دو ديـدگاه قطعـي و احتمـالي... read more

Post

ارزيابي نقش UPFCجهت مديريت پرشدگي خطوط انتقال و بهبود پرفيل ولتاژ در سيستمهاي قدرت تجديد ساختار شده با مدل بازار اشتراكي

ديدار شدن تجديد ساختار در سيستمهـاي قـدرت و دسترسـي آزاد به شبكه انتقال متضمن […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads