جست و جو مقالات

دسته بندی

تجزيه و تحليل و رتبهبندي موانع تسهيم دانش در سازمان هاي دولتي مطالعهي موردي: شركت توزيع برق استان يزد

در سالهاي اخير، يكي از اهداف اصلي مديران در استفاده از مديريت... read more

Post

تدوين و اجراي الگويي جامع جهت سنجش آمادگي پيادهسازي مديريت دانش در صنعت برق:

ا ورود به هزاره سوم، تغييرات سريع در فنآوريها و شدت پيچيدگي محيط روند […]

read more

Post

نقش پورتال ها در مديريت دانش شركت هاي برق منطقه اي

نو پا بودن صنعت فناوري اطلاعات در ايران و وجود پتانسيل بسيار بالا از […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads