جست و جو مقالات

دسته بندی

بهينه سازي چند هدفه مديريت تراكم خطوط انتقال با استفاده از بارهاي قابل قطع در محيط تجديد ساختار يافته

تراكم و اضافه بار در خطوط همواره يكي از مشكلات اساسي بهرهبرداري... read more

Post

مديريت تراكم درسيستمهاي قدرت تجديد ساختار يافته با استفاده از تعقيب فلوي توان مختلط ژنراتورها

به منظور مديريت تراكم در سيستم انتقال ضـروري اسـت تـا توان توليدي توسط هر […]

read more

Post

مديريت تراكم و بهبود پايداري ولتاژ سيستم قدرت با استفاده از TCSC

شبكه انتقال بعنوان بستر اصلي رقابت در بازار برق بـوده و در عــين حــال […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 74 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 26 downloads