جست و جو مقالات

دسته بندی

واترمارکينگ تصاوير ديجيتال بر اساس مدولاسيون FSK دوبعدي در حوزه DCTو آشکارسازي بهينه بکمک مدل گاوسي تعميم يافته

نشان ميدهداين مقاله يک الگوريتم جديد واترمارکينگ در حوزه... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 81 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads