جست و جو مقالات

دسته بندی

تاثير دقت محاسبات كوپلاژ سلفي و خازني بين سيم پيچهاي LV و HV مدل مشروح ترانسفورماتور بر دامنه اضافه ولتاژهاي كليدزني و صاعقه

با توجه به اهميت ترانسفورماتورهاي قدرت، حفاظت آنها در مقابل... read more

Post

تحليل توزيع موج ضربه و محاسبه ميدان الكتريكي در ترانسفورماتور خشك رزيني به روش اجزا محدود FEM

ترانسفورماتورهاي خشك رزيني به علت مزاياي مختلـف در سالهاي اخير به طور قابل ملاحظهاي […]

read more

Post

استفاده از روش بهينه سازي PSOبهبود يافته در شناسايي پارامترهاي مدل مشروح

املاً دقيق شبيه سازي<با توجه به اينكه مدلهاي مشروح ترانسفورماتورها با استفاده از ساختار […]

read more

Post

كاربرد شبكه عصبي Fuzzy ARTmap براي مكانيابي تخليه جزئي در ترانسفورماتورها

روشهاي مكانيابي منبع تخليه جزئي داراي اهميـت خاصـي براي نگهداري و تعمير ترانسفورماتورها ميباشـد. […]

read more

Post

شناسائي پارامترهاي مدل مشروح RLCMترانسفورماتور با استفاده از تئوري آشوب

دقيق مدل مشربا توجه به اينكه مدلهاي مشروح ترانسفورماتورها با استفاده از ساختار داخلي […]

read more

Post

محاسبة پارامترهاي مدل مشروح RLCMترانسفورماتور خشك رزيني جهت تحليل فركانسهاي بالا با به كار گيري روش تحليلي

ترانسفورماتورها يكي از ادوات بسيار مهم وگرانقيمت مورد استفاده در شبكههاي برق ميباشند. ترانسفورماتورهاي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads