جست و جو مقالات

دسته بندی

اثبات اتفاقي بودن فرآيند فيبريلاسيون بطني با استفاده از مدل ماركوف و روش جانشين

فيبريلاسيون بطني يكي از عوامـل مـرگ هـاي ناگهـاني اسـت.... read more

Post

ارزيابي قابليت اطمينان سيستم هاي فتوولتاييك مقياس بزرگ با استفاده از مدل ماركوف

در اين مقاله يك روش تحليلي بر مبناي فضاي حالت ماركوف براي محاسبه قابليت […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads