جست و جو مقالات

دسته بندی

بررسي رابطه ادراك كاركنان از عدالت سازماني و فلات زدگي شغلي بر اساس مدل سه عاملي باردويك در شركت توزيع نيروي برق استان قم

زماني ارتباط معناداردر اين پژوهش سعي شده است رابطه ابعاد... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 81 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads