جست و جو مقالات

دسته بندی

بررسی مهره های ناحیه کمری (L4-L5) تحت بار گذاری های مختلف با استفاده از روش المان محدود

از آنجا که امکان آزمایش به صورت زنده ب روی سیستم های فیزیولوژیک... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads