جست و جو مقالات

دسته بندی

مدلسازي ژنراتور سنكرون آهنرباي دائمِ شار محوري سرعت بالا

ژنراتورهـــاي ســـرعت بـــالا و توربينهـــاي ســـرعت بـــالا... read more

Post

مدل سازي ترانسفورماتور غير خطي با استفاده از مدل هامرشتاين

دراين مقاله روشي جهت شبيه سازي ترانسفورماتور غير خطي با استفاده از مدل هامرشتاين […]

read more

Post

بررسي حساسيت پارامترهاي قابل اندازه گيري در توربين گاز نيروگاه قم

حساسيت سنجي پارامترهاي قابل اندازه گيري در توربين گاز از مباحث اصلي در تحليل […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads