جست و جو مقالات

دسته بندی

كنترل شارش توان در UPFCبا استفاده از حداقل اطلاعات سيستم قدرت

در اين مقاله بر پايه روش كنترل تطبيقي مـدل مرجـع، كنتـرل... read more

Post

ارائه يك مدل جديد براي تحليل ديناميكي ژنراتور سنكرون

مدلهاي رياضي تجهيزات فيزيكي، خلاصه اي از واقعيت هستند و هدف آن ها به […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 81 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads