جست و جو مقالات

دسته بندی

بررسي مفهوم و برآورد تنظيمهاي رله حفاظت تفاضلي توان براي خط انتقال پرند- قم

در اين مقاله به بررسي يك روش جديد حفاظت خـط انتقـال پرداختـه... read more

Post

ارايه نرم افزاري براي محل يابي عيب در خطوط انتقال

دراين مقاله سعي شده است با استفاده از حالت گذراي سيستم و تشخيص پريود […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads