جست و جو مقالات

دسته بندی

شبیه سازی حلق با استفاده از مشخصات تصویری (اطلاعات دو بعدی ) در هنگام تلفظ حروف صدا و بی صدا

در این مطالعه سعی در بهبود مدل ارتباط شکل حلق با فرکانسهای... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads