جست و جو مقالات

دسته بندی

مدلسازي حرارتي ترانسفورماتورهاي قدرت جهت تعيين حداكثر بارگيري از آنها

ترانسفورماتورهاي قدرت يكي از گرانترين قطعات در سيستم قدرت... read more

Post

مدلسازي حالت پايدار حرارتي در ترانسفورماتورهاي خشك رزيني

ترانسفورماتورهاي خشك مخصوصاً انواع رزيني آنها امروزه بطور قابل ملاحظ هاي مورد توجه صنعت […]

read more

Post

تخمين نقاط گرم ترانسفورماتورهاي 25 kVAو 1600 kVAنرمال روغني به روش كلاسيك

طوريكه ميدانيم نحوه كاركرد صحيح يك ترانـسفورماتور بـه ماكزيمم درجه حرارت روغن و جهش […]

read more

Post

مدل حرارتي بهبود يافته براي ترانسفورماتورهاي قدرت جهت تعيين حداكثر قابليت بارگيري -On Line

ترانسفورماتورهاي قدرت يكي از گرانتـرين قطعـات در سيستم قدرت ميباشند، به همين دليل راندمان […]

read more

Post

تأثير عوامل مختلف بر روي توزيع دما در سيم پيچي هاي ترانسفورماتور خشك رزيني

ترانسفورماتورهاي خشك مخصوصاً انواع رزيني آنها امروزه بطور قابل ملاحظه اي مورد توجه قرار […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads