جست و جو مقالات

دسته بندی

تجزيه و تحليل ترموديناميكي سيستم توليد بخار در يك نيروگاه زباله سوز و ارزيابي تاثير پارامترهاي طراحي بر كارايي سيستم

جهت استفاده بهينه از حـرارت توليـد شـده در اثـر سـوختن زباله... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 67 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 25 downloads