جست و جو مقالات

دسته بندی

استفاده از رمزنگاري AESو كدينگ LDPCدر مخابرات مبتني بر شبكه توزيع

انتقال داده پر سرعت روي شبكه توزيع برق از مسائل در حال پيگيـري... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 74 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 26 downloads