جست و جو مقالات

دسته بندی

تعيين خسارت وارده بر سلامت انسان و محيط زيست به دليل آلودگي هوا ناشي از دودكش نيروگاهها

يكي از چالش هاي مديران صنعت هزينه هاي زياد كنترل آلاينده... read more

Post

مفاهيم و موضوعات روش شناختي در مدلسازي سياستگزاري انرژي

دستيابي به اهداف توسعة پايدار در گـرو دسترسـي بـه منـابع ارزان و پايدار انرژي […]

read more

Post

بررسي CFDاثر موقعيت نازل بر روي خنثي سازي پساب حوضچه نهايي تصفيه نيروگاه بيستون

در اين تحقيق، اثر موقعيت نازل جت در خنثي سازي پساب حوضچه پساب نيروگاه […]

read more

Post

ارزيابي فني- اقتصادي روشهاي مختلف و اجراي طرح نهايي كاهش نويز صوتي ترانسفورماتورهاي 63/20كيلوولت پست چله خانه رشت

در اجراي يك روش مناسب كاهش نويز صوتي در يك پست فشار قوي، آنچه […]

read more

Post

انرژي گداخت هسته اي از منظر ايمني و محيط زيست

شواهد حاكي از آن است كه انرژي گداخت هستهاي سهم مهمي در تركيب استفاده […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads