جست و جو مقالات

دسته بندی

مقایسه عملکرد حفاظتی رله دیستانس با محدود ساز جریان خطای ابر رسانایی و جبرانساز سری استاتکی سنکرون در خطوط انتقال

با توسعه سیستم های قدرت الکتریکی در صنعت تجدید ساختار جریان... read more

Post

روشی موئثر و عملی جهت تخمین فرکانس سیستم های قدرت

فرکانس یکی از پارامترهای مهم سیستم قدرت است و اندازه گیری آن به یکی […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads