جست و جو مقالات

دسته بندی

روشي نوين جهت محاسبه امپدانس در حفاظت ديستانس

محاسبه امپدانس در حفاظت دیستانس به روش های مختلفی صورت می... read more

Post

روشي نوين جهت محاسبه امپدانس در حفاظت ديستانس

محاسبه امپدانس در حفاظت ديستانس به روشهاي مختلفي صورت ميگيرد كه پارامترهاي مهمي همچون […]

read more

Post

روشي نوين مبتني بر حذف هارمونيك ها جهت محاسبه امپدانس در حفاظت ديستانس ديجيتال

در اثر ايجاد قوس الكتريكي در سيگنال ولتاژ برشهايي ايجاد مــيشــود و ايــن امــر […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads