جست و جو مقالات

دسته بندی

كاربرد مدل هاي رگرسيون خطي فازي در تخمين بار پيك روزانه يك فيدر خانگي در يزد

كاربرد مدلهاي رگرسيون فازي پس از سال 1982 و در پي معرفي اين... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads