جست و جو مقالات

دسته بندی

ارائه الگوريتمي جهت تخصيص بهينه منابع سخت افزاري در سيستم هاي اسكاداي مجازي سازي شده

با توجه اهم ي ت سي ستم هاي در فرآ يند به ‌ رهبرداري صنعت برق،... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads