جست و جو مقالات

دسته بندی

تحليل مبدل DC/DCسوئيچ خازني ضربدری و ارائة روابط طراحي آن

در اين مقاله يکي از انواع متداول مبدلهاي DC/DC سوئيچ خازنی)پمپ... read more

Post

كنترل غيرخطي مبدل AC/DCنوع PWMبا ضريب قدرت واحد، با استفاده از روش I.O.L

در اين مقاله روش كنترل غير خطي براي بيان PWM منبع ولتاژ نوع AC/DC […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads