جست و جو مقالات

دسته بندی

مدلسازي مبدلهاي حرارتي نوع Forgo T60با استفاده از نرمافزار Fluent

مبدلهاي حرارتي Forgo T60از نوع مبدلهاي حرارتي فشرده بوده و در... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads