جست و جو مقالات

دسته بندی

دسته بندی کلسیفیکاسیونهای تصاویر ماموگرافی با استفاده از ویژگی های ظاهری و بافتی کلسیفیکاسیونها

در این مقاله روشی را معرفی میکنیم که میتواند برای طبقه بندی... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 14 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 8 downloads