جست و جو مقالات

دسته بندی

دسته بندی کلسیفیکاسیونهای تصاویر ماموگرافی با استفاده از ویژگی های ظاهری و بافتی کلسیفیکاسیونها

در این مقاله روشی را معرفی میکنیم که میتواند برای طبقه بندی... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads