جست و جو مقالات

دسته بندی

تخمين پارامترهاي ديناميكي ماشين سنكرون با استفاده از الگوريتم PSO بهبود يافته توسط تخمينگر حداقل مربعات

تخمين و تعيين پارامترهاي ديناميكي ماشينهاي سـنكرون بـا... read more

Post

ارزيابي روش مدار معادل مغناطيسي در تحليل و محاسبة اندوكتانسهاي ژنراتور سنكرون قطب برجسته

در اين مقاله به ارزيابي روش مدار معادل مغناطيسي در محاسبة اندوكتانس هاي ماشين […]

read more

Post

تخمين پارامترهاي مدار معادل ماشين سنكرون از تست هاي SSFR و ارائه يك مدار معادل كاهش درجه يافته با استفاده از Vector Fitting

شناسايي و تخمين دقيق پارامترهاي مدار معادل ماشين سنكرون براي بسياري از مطالعات مهم […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 83 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads