جست و جو مقالات

دسته بندی

كنترل UPQC به منظور بهبود پارمترهاي كيفيت توان

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  - كنترل UPQC به منظور... read more

Post

روشهاي جمع آثار و منطق فازي براي تعيين سهم شبكه

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – ارائه روشي مبتني بر رو شهاي […]

read more

Post

ساختار كنترلي DVR جهت بهبود شاخصهاي كيفيت توان

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – بهينه سازي چندهدفه ساختار كنترلي DVR […]

read more

Post

پيشنهاد تدوين استاندارد براي سيستمهاي فتوولتاييك متصل به شبكه

استفاده از انرژي فتوولتاييك در جهان، با نرخ قابل توجهي رو به افزايش است. […]

read more

Post

طراحي و ساخت يك فيلتر اكتيو قدرت موازي جهت افزايش كيفيت توان

اين مقاله فيلترهاي اكتيو قدرت را جهت افزايش كيفيت توان سيستمهاي صنعتي در حضور […]

read more

Post

كنترل كننده نوين مبتني برحداقل انرژي براي DVR درجبران سازي كمبود ولتاژ بارهاي حساس

براي جبران ولتاژ بار، از DVR استفاده مي شود كه بين منبع تغذيه و […]

read more

Post

تعيين تعداد و استقرار بهينه دستگاه هاي اندازه گيري فلش ولتاژ در شبكه هاي قدرت

هدف اين مقاله بهينه سازي اندازه گيري فلش ولتاژ در سيستمهاي توزيع و انتقال […]

read more

Post

بهبود ويژگيهاي جبرانسازي فيلترهاي پسيو با استفاده از فيلترهاي اكتيو در سيستمهاي قدرت

يكي از روشهاي بهبود كيفيت توان و حذف هارمونيكهاي سيستمهاي قدرت استفاده همزمان از […]

read more

Post

بررسي تاثيرات محل نصب فيلترهاي اكتيو موازي در سيستم هاي قدرت بر ويژگي هاي جبرانسازي و پايداري شبكه

استفاده از فيلترهاي اكتيو موازي يكي از روش هاي موثر جبرانسازي توان راكتيو و […]

read more

Post

طراحي و شبيه سازي يك فيلتر فعال براي بهبود كيفيت توان مراكز رايانه اي

رايانهها از جمله وسايلي هستند كه در بسياري از كاربردهاي خانگي، تجاري و صنعتي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads