جست و جو مقالات

دسته بندی

تحليل عددي اثر كسر اكسيژن هواي ورودي بر توليد آنتروپي و توزيع درجه حرارت كور ه هاي متان – هوا

در اين مطالعه ابتدا به بررسي اثر كسر اكسيژن موجود در هواي... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads