جست و جو مقالات

دسته بندی

كوره القايي اينورتر منبع ولتاژ فركانس ثابت با بار متغير

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق - انتقال توان حداكثر... read more

Post

كوره القايي مبتني بر كنترل فركانس و كليدزني نرم بدون استفاده از ترانس جريان و دنبالگرفاز

در اين مقاله كوره القايي سـاخته شـده) 10كيلـو وات( بـراي ذوب فلزات كه توان […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 73 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 26 downloads