جست و جو مقالات

دسته بندی

استفاده از كنترلر تكراري مرتبه 4k±1هارمونيكي در ساختار كنترل چندحلقهايبراي مبدل هاي جدا از شبكه

اين مقاله به بررسي و طراحي يك روش كنترل چند حلقه اي اصلاح... read more

Post

طراحي كنترلر چندحلقهاي اصلاح شدهبراي مبدلهاي UPSبا تخمين ولتاژ خروجي بوسيله فيلتر كالمن

اين مقاله، به بررسي و طراحي يك روش كنترل چند حلقه اي اصلاح شده […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads