جست و جو مقالات

دسته بندی

كنترل مستقيم توان توربين هاي بادي با استفاده از بردارهاي فضايي زمان گسسته

در اين مقاله يك روش جديد براي كنترل مستقيم توان اكتيو و راكتيو... read more

Post

كاربرد روش نوين كنترل مستقيم توان در يكسوسازهاي PWMبراي جبران سازي عدم تعادل ولتاژ و نوسانات بار

روش كنترل مستقيم توان DPCدر سـالهاي اخيـر بـه طـور گسترده اي بر روي يكسو […]

read more

Post

كنترل پيشبين توان اكتيو و راكتيو خروجي منابع توليد پراكنده متصل به شبكه بر مبناي شار مجازي

در اي ن مقاله ي ك روش كنترل مستقم ي توانهاي لحظهاي براي مبدل  […]

read more

Post

كنترل پيشبين توانهاي اكتيو و راكتيو خروجي مبدلهاي PWM متصل به شبكه با استفاده از مشاهدهگر مرتبه كامل

در سالهاي اخير، روشهاي كنترل مستقيم توان بر مبناي كنترل پيشبين به منظور كنترل […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads